Cursos Reconeguts com Activitats de Formació Permanent pel Professorat no universitari pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Ja disponible
Data límit finalització: 21/03/2021

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er objectiu primordiau serà donques arténher un nivèu orau basic que permete ar aprenent de desvolopar-se en quaussevolha situacion de comunicacion dera vida vidanta.

⚠️Aquest curs no requereix disposar coneixements previs en occità o en aranès.

El curs ofereix les bases per entendre i mantenir petites converses en aranès. La metodologia és interactiva, els exercicis es poden repetir tantes vegades com vulgueu sense penalització i la prova d'avaluació està orientada a comprovar que s'han assolit els coneixements bàsics i imprescindibles més que en comprovar l'excel·lència. Disposeu d'un tutor i un equip docent per a resoldre els vostres dubtes o sol·licitar assistència.
Skill Level: Beginner

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Ja disponible
Data límit finalització: 25/04/2021

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er objectiu primordiau serà donques arténher un nivèu orau basic que permete ar aprenent de desvolopar-se en quaussevolha situacion de comunicacion dera vida vidanta.

⚠️Aquest curs és la continuació del Nivèu A1.1. Us recomanem realitzar el Nivèu A1.1 si no l'heu fet per tal de disposar d'una visió general de l'idioma, tret que ja hagueu tingut contacte amb l'aranès.

El curs ofereix les bases per entendre i mantenir petites converses en aranès. La metodologia és interactiva, els exercicis es poden repetir tantes vegades com vulgueu sense penalització i la prova d'avaluació està orientada a comprovar que s'han assolit els coneixements bàsics i imprescindibles més que en comprovar l'excel·lència. Disposeu d'un tutor i un equip docent per a resoldre els vostres dubtes o sol·licitar assistència.
Skill Level: Beginner

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Ja disponible
Data límit finalització: 21/03/2021

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er objectiu primordiau serà donques arténher un nivèu orau basic que permete ar aprenent de desvolopar-se en quaussevolha situacion de comunicacion dera vida vidanta.

⚠️Aquest curs requereix disposar dels nivells A1 MECR (o superior) o l'A1.2 EDU assolits. En cas contrari, cal que comenceu pel nivell A1.1 EDU.

El curs ofereix les bases per entendre i mantenir petites converses en aranès. La metodologia és interactiva, els exercicis es poden repetir tantes vegades com vulgueu sense penalització i la prova d'avaluació està orientada a comprovar que s'han assolit els coneixements bàsics i imprescindibles més que en comprovar l'excel·lència. Disposeu d'un tutor i un equip docent per a resoldre els vostres dubtes o sol·licitar assistència.
Skill Level: Beginner

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Ja disponible
Data límit finalització: 22/08/2021

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er objectiu primordiau serà donques arténher un nivèu orau basic que permete ar aprenent de desvolopar-se en quaussevolha situacion de comunicacion dera vida vidanta.

⚠️Aquest curs és la continuació del Nivèu A2.1. Us recomanem realitzar el Nivèu A2.1 si no l'heu fet per tal de disposar d'una visió general de l'idioma, tret que ja hagueu tingut contacte amb l'aranès.

El curs ofereix les bases per entendre i mantenir petites converses en aranès. La metodologia és interactiva, els exercicis es poden repetir tantes vegades com vulgueu sense penalització i la prova d'avaluació està orientada a comprovar que s'han assolit els coneixements bàsics i imprescindibles més que en comprovar l'excel·lència. Disposeu d'un tutor i un equip docent per a resoldre els vostres dubtes o sol·licitar assistència.
Skill Level: Beginner

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: Actualment disponible
Data límit finalització: 24.05.2020

Aquest curs és una preparació de 30h per l'examen Advanced (C1 MECR) de Cambridge.
L'edició "Spring" disposa d'un temari específic i independent al d'altres edicions, és a dir, pot cursar-se com a continuació d'una altra edició o de forma independent.


?Durada: 30h
??‍?Tipus: Telemàtic - Tutoritzat
?Avançament: Lliure - Unitats disponibles des d'un inici
??‍♀️Teoria: ⭐️
??Pràctica: ⭐️⭐️⭐️
?️Places: 30 alumnes


El curs és totalment telemàtic, tutoritzat i pot realitzar-se al vostre ritme i dedicació. Únicament cal finalitzar-lo abans de la data límit. La teoria es mostra en finalitzar els exercicis corresponents, és a dir, després de realitzar els exercicis s'explica el per què de les errades i els conceptes clau que cal recordar, per tant, es minimitza el contingut teòric oferint una retroacció adaptada als resultats obtinguts en els exercicis, fent d'aquest curs un curs orientat a objectius.

⚠️Aquest curs no requereix haver realitzat altres edicions dels cursos "Passport to Advanced" amb anterioritat.

Skill Level: Beginner

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.

Data d'inici: 01.07.2020
Data límit finalització: 23.08.2020

Aquest curs és una preparació de 30h per l'examen Advanced (C1 MECR) de Cambridge.
L'edició "Summer" disposa d'un temari específic i independent al d'altres edicions, és a dir, pot cursar-se com a continuació d'una altra edició o de forma independent.


?Durada: 30h
??‍?Tipus: Telemàtic - Tutoritzat
?Avançament: Lliure - Unitats disponibles des d'un inici
??‍♀️Teoria: ⭐️
??Pràctica: ⭐️⭐️⭐️
?️Places: 30 alumnes


El curs és totalment telemàtic, tutoritzat i pot realitzar-se al vostre ritme i dedicació. Únicament cal finalitzar-lo abans de la data límit. La teoria es mostra en finalitzar els exercicis corresponents, és a dir, després de realitzar els exercicis s'explica el per què de les errades i els conceptes clau que cal recordar, per tant, es minimitza el contingut teòric oferint una retroacció adaptada als resultats obtinguts en els exercicis, fent d'aquest curs un curs orientat a objectius.

⚠️Aquest curs no requereix haver realitzat altres edicions dels cursos "Passport to Advanced" amb anterioritat.

Skill Level: Beginner