Cursos disponibles

Occitan-Aranés - Nivèu A1 MECR

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er ob...

Occitan-Aranés - Nivèu A2 MECR

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er ob...

Occitan-Aranés - Nivèu B1 MECR

Aquest cors ei adreçat as adults non-aranesoparlant que volguen aprénen a parlar er aranés. Er ob...

Cambridge Advanced Exam for Aranese

This is a preparation course for Cambridge Advanced Exam (CAE) adapted for aranese people with tips ...

Occitan-Aranés - Nivèu A1.1 EDU

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...

Occitan-Aranés - Nivèu A1.2 EDU

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...

Passport to Advanced C1 - Fall Edition

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...

Passport to Advanced C1 - Winter Edition

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...

Passport to Advanced C1 - Spring Edition

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...

Passport to Advanced C1 - Summer Edition

Curs reconegut com Activitat de Formació Permanent pel Professorat no universitari - 30 hores.Data ...